Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Кредит Десижън

Кредит Десижън лого

Дружеството „Кредит Десижън“ ЕООД е регистрирано като лицензиран кредитен посредник по смисъла на Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), и в съответствие с всички нормативни уредби и директиви на българското и европейското законодателство, свързани с дейността на фирмата и обработката на лични данни. 

Компанията е с еднолична собственост на управителя Теодора Вачева. Теодора Вачева работи във водещи банки в България на различни позиции. 16 години опит в продажби на банкови продукти и услуги: консултиране и кредитиране на физически лица, директна продажба на всички банкови продукти (в това число банкови сметки, депозити, потребителски кредити, ипотечни кредити, кредитни карти); консултиране и кредитиране на малък и среден бизнес, както и корпоративни клиенти, директна продажба на всички банкови продукти (в това число инвестиционни и оборотни кредити). Изготвяне на анализ на дружествата и аргументирани предложения за защита на исканите кредити.

През годините са взети участия в различни обучения и проекти за повишаване на квалификацията: Участие в проект „Академия за таланти”, завършени обучения: Презентационни и комуникативни умения; Управление на проекти; Лидерски умения; Техники за водене на дискусии и преговори; Техники и методи за couching и mentoring; Проект Виртуална кредитна карта, впоследствие въведен продукт от Банката; Обучения по продажби на застрахователни продукти.  На база натрупания опит и знания на управителя, дружеството получава лиценз за кредитно посредничество от Българска народна банка – BCI000095 през април 2022 г.

Услуги

Дружеството е специализирано основно към услугата кредитно посредничество, като в портфолиото му са включени допълнителни услуги като консултации за застраховане, пенсионно осигуряване, бизнес решения и други.

Компанията предлага основно консултиране на клиенти в сферите на ипотечни кредити, потребителски кредити, бизнес кредити – инвестиционно и оборотно финансиране. 

Офисът ни е в центъра на гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ 6, като предстои да се позиционираме и в някои по-големи областни населени места.

Екипът ни е изграден от професионалисти, които имат зад гърба си повече от 20 години опит в банковата и финансовата сфера, и в предлагането на кредитни решения. Изключителни експерти, които търсят и намират най-подходящото решение за всеки клиент. 

Нашето мото е „Различното решение“, защото ние търсим решението за нашите клиенти, което не е стандартното, а е лично и специално за тях!

Контакти

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ 6

Телефони:

0888 876 062

0888 265 417

0894 511 310

0885 541 995

Имейл: info@decision-ts.com

Уеб сайт: https://www.decision-ts.com/

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook