Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

ДМ Кредит Консулт ЕООД: „Целта ни е да бъдем надежден партньор и консултант, като предоставяме цялата си експертиза във ваша полза и на всеки етап от сделката“

Даниел Милушев
Интервю с Даниел Милушев, Собственик и Управител на ДМ Кредит Консулт ЕООД

Представете накратко дейността на компанията.

ДМ Кредит Консулт ЕООД е регистриран кредитен посредник, специализиран в областта на кредитните консултации, покриващ спектъра от потребителски, инвестиционни и ипотечни кредити.

Ние сме професионалисти с дългогодишен опит и познания във всички аспекти на бизнеса с недвижими имоти. Екипът ни притежава богат опит в областта на кредитирането, като предлага професионално консултиране и помага на клиентите да направят правилен избор и най-добро финансово решение между продуктите на всички банки в България.

Целта ни е да бъдем надежден партньор и консултант, като предоставяме цялата си експертиза във ваша полза и на всеки етап от сделката!

Защо е важно да се ползва консултант/посредник при отпускане на кредит?

Има редица ползи при отпускането на кредит с помощта на кредитен посредник. С ДМ Кредит Консулт клиентите получават:

  • Безплатна консултация: В хода на безплатна консултация вие ще получите разяснения за всички основни аспекти, свързани с търсеното от вас финансиране. Ще уточним вашите изисквания, вашите финансови възможности и вашите потребности. 
  • Събиране на предложения: Ще изискаме от банките предложения, съответстващи на целите ви и ще ви насочим към най-подходящите за вас кредитни продукти към момента.
  • Избор на най-добрата оферта: Заедно ще съпоставим различните условия, които предлагат банките и ще откроим преимуществата и недостатъците им, съобразно вашите конкретни финансови възможности.
  • Ангажимент за експертна помощ: Експертна помощ при попълване и придвижване на всички документи, необходими за кандидатстване и получаване на кредит от избраната банка, след направения анализ на банковия кредитен пазар.
  • Финансиране и последващо обслужване: Ние ще ви осигурим високо професионално съдействие при финализиране на сделката – подписване на договор за кредит, нотариално изповядване на сделката и усвояване на  финансирането. Ще упражняваме мониторинг през целият живот на кредита.

Каква е визията на компанията и как мислите да се развива бизнесът Ви занапред?

Мисията ни е клиентите да получат най-голяма информираност, безпристрастно и обективно сравнение на банковите предложения за кредитиране, от които да направят най-добрия възможен избор за своите нужди. Наша цел е да създаваме дългосрочни партньорства с клиентите ни, като им помогнем да превърнат целите и мечтите си в реалност.

Опишете в детайли как работите? Какви услуги предлагате?

С помощта на ДМ Кредит Консулт клиентите ни получават индивидуална оферта съобразена с техните изисквания, анализ на всички компоненти на офертите на разбираем език, реално сравнение „разходи – ползи“ за предлаганите условия за кредитиране, информиран и отговорен избор при максимална сигурност, спокойствие и комфорт.

Защо избрахте да членувате в АКПБ?

Членството на ДМ Кредит Консулт в Асоциация на кредитните посредници в България е полезно за нас, защото заедно с колегите имаме възможност да обменим опит и работещи практики в нашата работа, да популяризираме професията на кредитния посредник и ползите от него за клиентите.

За повече информация, моля посетете нашия сайт: https://dmcredit.bg/, пишете ни на имейл dmcreditconsult@gmail.com или се свържете с нас на телефон 0885 566 861