Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

ДМ Кредит Консулт

DM Credit Consult

“ДМ Кредит Консулт” ЕООД е регистриран кредитен посредник според Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в съответствие изискванията на Българското законодателство, с рег. № BCI000098 в регистъра на Българска народна банка.

Управителят Даниел Милушев е с богат професионален опит през годините, вследствие заеманите ръководни позиции във водещи търговски банки у нас.

Услуги

ДМ Кредит Консулт е специализиран кредитен посредник в областта на кредитните консултации, покриващо спектъра от потребителски, фирмени и ипотечни кредити, и рефинансиране.

Контакти

Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ №18, Galaxy Trade Center

Телефон: 0885 566 861

Имейл: dmcreditconsult@gmail.com

Уеб сайт: https://dmcredit.bg/

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook