Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Как се развива пазарът на имоти и кредитирането у нас

Мария Петкова в Денят започва

Мария Петкова, Председател на Асоциация на кредитните посредници в България, беше гост в предаването „Денят започва“ на Българската национална телевизия. В разговора с водещия Симеон Иванов тя коментира развитието на ипотечното кредитиране, лихвите по кредитите и ролята на кредитните посредници за клиентите.

Ръст в ипотечното кредитиране

Тя сподели, че се наблюдава добър темп на ипотечното кредитиране в България и ръст при обема на кредитите, т.е. увеличават се сумите за жилищни кредити. Причините за това са цените на имотите от една страна и лихвите, на които банките кредитират в момента. Въпреки очакванията в последните години лихвите по жилищните кредити да нараснат, това не се случва: “Средните нива, на които водещите банки кредитират, за жилищни кредити за физически лица са около 2,5% и по-ниски.” 

Лихвени нива за кредити в евро и в лева

На въпроса какво може да посъветва потребителите за ниските лихви, които са плаващи и в даден момент могат да утежнят плащанията им, г-жа Петкова препоръчва при сключването на договор за кредит да съобразяват какъв е индексът, който ще определи плаващата лихва в бъдеще. “Препоръката ни на нашите клиенти е да теглят кредит във валутата, в която си получават дохода, т.е. в лева за сега.” Тя сподели, че се наблюдават по-сериозни промени в лихвите при кредитите в евро. При кредитите в лева няма подобно явление, поради високата ликвидност в лева на банките. 

За ролята на кредитните посредници

“Нашата функция е вземем оферти от банките, които са подходящи за профила на клиента, който идва при нас, да прочетем заедно с него всички условия, които банките предлагат, не само лихви, такси и комисиони, но и други условия, които ще структурират кредита.” Г-жа Петкова обясни, че работата на консултанта е да помогне на клиента да получи най-ниската цена,  най-добрата структура и сигурност за това как ще се промени кредита в бъдеще, защото един ипотечен кредит продължава средно 20 години. Тя обърна специално внимание на това, че кредитните посредници са регистрирани в Българската народна банка и клиентите могат да проверят в регистъра, че човекът, с когото се консултират, наистина е кредитен посредник, има опит и право да предоставя тази услуга. 

Има ли риск от влошаване на ипотечното кредитиране

На въпроса трябва ли БНБ да регулира банковия сектор така, че да няма влошаване и голям спад на кредитите след ръста на кредитирането и ниските лихви тя отговори, че: “Търговските банки в България вече имат доста опит. В момента банките прилагат доста по-разумен подход при одобряване на кандидатите, прилагат повече рестрикции, изискват задължително самоучастие 15-20% при кредитиране. Това са мерки, които няма да позволят да се повтори сценарият от 2008-2009 г.” За сравнение тя даде рисковите политики на банките тогава и посочи пример за немалко отпуснати кредити на 100% и повече от пазарната оценка на имота, който се купува. Това е довело до невъзможност кредитополучателите да си изплатят имота.

За цените на жилищата в София

“Има някои надценени жилища, но пазарът сам ще се урегулира в скоро време, рязък спад в цените не може да очакваме.” 

Целия разговор може да гледате във видеото.