Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Кога да потърсим кредитна консултация

кредитна консултация
кредитна консултация

Управлението на личните финанси може да бъде трудна задача. Непредвидените разходи, нарастващите дългове и сложността на финансовите системи могат да затрупат дори най-отговорните във финансово отношение хора и това е напълно нормално. Когато финансовото ви положение започне да излиза извън контрол, е важно да знаете, че можете да потърсите помощ от кредитен консултант. В тази статия ще разгледаме някои сценарии, които показват, че е време да помислите за кредитна консултация.

Прекомерни дългове по кредитни карти

Една от най-честите причини, поради които хората търсят кредитна консултация, е прекомерният дълг по кредитна карта. Ако се окаже, че правите минимални плащания по кредитните си карти, борите се да покривате сметките си или използвате една кредитна карта, за да изплащате друга, това е ясен знак, че финансовото ви състояние не е устойчиво. Кредитните консултанти могат да ви помогнат да покриете задълженията си с потребителски кредит, който ще е с по-нисък лихвен процент и да ви дадат насоки за бюджетиране.

Чести просрочени плащания

Постоянното пропускане на сроковете за плащане, независимо дали става въпрос за заеми, кредитни карти или сметки за комунални услуги, може да доведе до такси за просрочие и да се отрази негативно на кредитния ви рейтинг. Кредитното консултиране може да ви помогне да организирате плащанията си и да създадете система, която да гарантира, че плащате сметките си навреме, като по този начин подобрите финансовата си стабилност.

Постоянни обаждания от кредитори

Когато дълговете ви станат неуправляеми, кредиторите могат да започнат да се свързват с вас редовно и понякога тези контакти могат да станат агресивни. Търсенето на кредитна консултация може да помогне за облекчаване на стреса, свързан с обажданията за събиране на вземания, тъй като кредитните консултанти могат да ви съдействат да рефинансирате задълженията си и да ги вкарате в редовност.

Нужда от кредитиране

Може би най-подходящият момент да се възползвате от услугите на кредитен консултант е именно при нужда от кредитиране. Ако се налага да изтеглите какъвто и да е кредит (ипотечен, жилищен и т.н.), то кредитният консултант може да ви съдейства много добре. Той може да изготви различни оферти за вас, както и да ви посъветва относно най-добрия ви избор. Допълнително – кредитният консултант има богат опит в сферата и ви гарантира професионална подкрепа във всяка стъпка от тегленето на кредит.

Трудности при съставянето на бюджет

Създаването и спазването на бюджет е основен аспект на финансовото управление. Ако ви е трудно да създадете работещ бюджет, кредитният консултант може да ви даде насоки и инструменти, които да ви помогнат да си поставите финансови цели, да разпределяте средствата разумно и да управлявате разходите си ефективно.

Нужда от спестовен фонд

Ако имате малко или никакви спестявания, и нямате фонд за спешни случаи, сте изложени на риск от финансова катастрофа при възникване на неочаквани разходи. Кредитната консултация може да ви помогне в разработването на спестовен план, независимо от нивото на доходите ви, като ви помогне да се подготвите за непредвидени спешни финансови ситуации.

Отказани молби за заем

Ако сте кандидатствали за заеми или кредити, и постоянно сте получавали откази, кредитният ви рейтинг може да страда поради лошо финансово управление. Кредитният консултант ще ви насочи как да подобрите кредитния си рейтинг и да увеличите шансовете си да бъдете одобрени за кредит в бъдеще. Допълнително, той ще ви съдейства за изтеглянето на кредит, като едновременно с това ще ви предостави най-добрите условия.

Не сте сигурни в бъдещите си финансови цели

Много хора се оказват изгубени, когато става въпрос за определяне на финансови цели. Кредитното консултиране може да ви помогне да определите целите си, независимо дали става въпрос за закупуване на жилище, спестяване за пенсиониране или елиминиране на дългове, и да създадете план за постигането им.

Разпознаването на признаците, че е време да потърсите кредитна консултация, е важна стъпка към постигането на финансова стабилност и спокойствие. Професионалните кредитни консултанти могат да бъдат изключително полезни в редица ситуации, като минимизират стреса и гарантират възможно най-добрите условия по кредитните продукти. Не се колебайте да потърсите помощ, когато имате нужда от нея, тъй като кредитното консултиране може да бъде първата стъпка в поемането на контрола върху финансовото ви бъдеще. Можете да потърсете за консултация независимите кредитни посредници, които са членове на Асоциацията на кредитните посредници в България: http://www.acib.bg/members/