Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Privilege Consulting Services

Privilege Consulting Services е регистриран като кредитен посредник
по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП),
вписан в Регистъра на кредитните посредници при Българска Народна Банка под № BCI00058.

Privilege Consulting Services е успешен тандем от виско квалифицирани
професионалисти с над 15 години опит и експертиза в областта на жилищно
и фирмено кредитиране във водещи банкови и небанкови институции в страната.

Екипът на Privilege Consulting Services познава продуктите на всички банки
в България и ще намери най-подходящото предложение за Вас,
съответстващо на нуждите от финансиране.

Осигуряваме Ви бързи и удобни процедури за кандидатстване и усвояване
на средствата по кредити, извършени на високо професионално ниво и
с гарантирана сигурност и спокойствие за Вас, и то напълно безплатно!

Вярваме, че успехът се крие в индивидуалния подход и личното отношение,
което имаме към всеки наш клиент!

Телефон:

+359 895 599 154

E-mail:

office@pcs.bg