Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Асоциацията на кредитните посредници в България възобновява своята дейност

8 ноември 2018 г., София

През есента на 2018 година беше възобновена дейността на Асоциация на кредитните посредници в България /АКПБ/ или Association of the Credit Intermediaries in Bulgaria /ACIB/ с устав, приет на общо събрание на кредитните посредници. Сдружението е регистрирано в съотвествие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в съответствие изискванията на Българското и Европейското законодателство.

Кредитното посредничество в България придобива все по-голям пазарен дял, който понастоящем се оценява на около 20% от всички ипотечни кредити, като според членовете на Асоциацията, тенденциите в България през следващите няколко години са този дял да надмине 50%, както това се е случило вече дори и в страните от Централна Европа, като Чехия, Словакия и Унгария.

Ето защо, целта на Асоциацията на кредитните посредици е да защитава интересите на нейните членове и клиенти. Тя налага принципи и най-високи стандарти на работа на кредитните посредници в България и е съсредоточена към създаването на строги норми за етично поведение на пазара, на който оперира. Асоциацията следи за спазване на нормативните изисквания, регулиращи дейността на кредитните посредници, за коректното информиране на обществеността за предимствата и недостатъците на различните кредитни продукти и запазване на конфиденциалността при работата с клиентите. Нейна мисия е да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация, ще си сътрудничи с банките и Асоциацията на Банките в България, с представители на Българската Народна Банка, както и ще създава нови партньорства с други организации. АКПБ насърчава лоялната конкуренция на пазара на кредитните посредници и анализира пазарните тенденции и нуждите на клиентите, с цел развитие на предлаганите услуги.

АКПБ понастоящем се състои от дванайсет регистрирани кредитни посредници в България:
Кредитланд ЕООД, Фин сити ООД, Кредит Чойс ЕООД, Санук ООД, Нютън ипотечни консултанти ООД, Кредисолюшънс ЕООД, Комфорт Кредит ООД, Революшън Кредит Консулт ООД, Кредит център Кредитур ООД, Кредит Спейс ЕООД, ЕРА България АД и Кредит Център Брейн Сторм.

Съгласно Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), кредитният посредник има важни задачи и задължения относно своите клиенти. Tова са:

  • Предоставяне на информация на потребителя, идентицираща кредитният посредник;
  • Изпълняване на задълженията почтено, добросъвестно, прозрачно и професионално, като се отчитат правата и интересите на потребителя;
  • Осигуряване на обща информация за предлаганите от него банкови продукти и/или услуги;
  • Събиране и разглеждане на достатъчно голям брой оферти от банките и препоръчване на потребителя един или няколко варианта, подходящи за неговите потребности, финансово състояние и личното му положение;
  • Предоставяне на преддоговорна информация, погасителен план или таблица от получените предложения от банките;
  • Разяснение на потребителя относно предложените оферти и всяка допълнителна услуга, която включва съответната оферта;
  • Даване на съвет като „независим съветник“ с цел потребителят сам да вземе решение кое предложение и коя банка да избере;
  • Предоставяне на потребителя неоходимите бланки и документи, нужни му с цел кредитиране.

Безплатната кредитна консултация, която потребителят получава, включва само ползи за него. Той има достъп до анализ и оценка на възможностите за кредитиране, информация за възможен размер на кредита и възможен размер на финансиране при ипотечен кредит. Пред клиента се открива и възможността да избира между няколко оферти от водещи банки, като му е осигурен независим съвет относно получените оферти. Доверилият се на кредитен посредник клиент получава информация относно необходимите документи и съдействие при тяхното внасяне и попълване. Съвместната работа с кредитните посредници спестяват време, усилия и пари на клиентите.

На Общото събрание на Асоциацията, нейните членове избраха за представяващи г-н Деян Стойков Василев и г-жа Мария Василева Георгиева. Органи на АКПБ са Общо събрание и Управителен съвет. Като орган на управление, Управетилният съвет се състои от г-н Деян Стойков Василев, г-жа Мария Василева Георгиева и г-н Иво Методиев Димитров.

Управителен съвет

Управителният съвет на асоциацията е съставен от трима изявени специалисти с дългогодишен опит:

Деян Василев

Председател на АКПБ

Изпълнителен директор на фирма Кредитланд ЕООД и управител на Moitepari.bg. Завършва приложна икономика в Американския университет в България и е сертифициран счетоводител в АССА. Притежава опит като финансов консултант и одитор, основател е на портала за сравнение на банкови и финансови продукти – MoitePari.bg. Високият интерес на клиентите към консултантските услуги за кредитe води до основаването на Кредитланд ЕООД, през 2006 г. Професионалните консултации и индивидуалният подход към клиентите бързо превръщат организацията във водеща фирма за кредитно посредничество в България. Знанията и опитът на Деян Василев го правят чест гост-говорител на конференции и семинари на тема предприемачество и лични финанси.

Повече за CreditLand

Мария Георгиева

заместник-председател на АКПБ

Управител на Кредит Чойс ЕООД. Завършва магистратура със специалност Икономическа социология  в Университета за национално и световно стопанство. Има повече от дванадесет години опит в банковата сфера.  Основният й опит е свързан с продажби на банкови продукти и услуги, както и организация и управление с тази насоченост. Карирвното й развитие продълважа като управителн на фирма за кредитни консултации и посредничество, която бързо набира скорост и става все по-разпознаваема под логото Creditchoice Ltd.

Повече за Creditchoice

Иво Димитров

Член на Управителния съвет

Г-н Иво Димитров – член на УС на АКПБ и  изпълнителен директор на регистрирания кредитен посредник „ФинCити” ООД. Завършва своето висше финансово образование в УНСС, магистратура по Финанси и Банково дело. Има над 14 години опит във финансовата система на различни ръководни позиции в едни от най-големите банки в страната. От 10 години е финансов и кредитен консултант. Опитът на Иво казва, че няма казус, с който да не може да се справи и винаги е отворен за нови предизвикателства.

Повече за FinCity