Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Как технологиите подпомагат и променят работата на кредитния посредник

Нора Петкова, член на борда на директорите на Кредипорт АД

Времето, в което живеем, особено през последните три години на пандемия, ни научи да пазаруваме, да банкираме, да работим, дори да се забавляваме онлайн. Живеем в свят, в който потребителите не само търсят услуги в интернет, но изискват те да са по-комплексни и завършени. Кредитното консултиране и посредничество не стои встрани от тази обща вълна и трябва да я следва, ако търси конкурентноспособност. Естеството на услугата е свързано с експертиза и близка комуникация – всеки клиент е със строго индивидуални нужди и възможности, които трябва да бъдат разбрани добре от кредитния брокер и да бъде намерено най-доброто кредитиране за него.

Какво се промени в услугата на кредитния посредник?

Популяризирането на услугата. Докато преди пет години достигането до клиентите се случваше предимно „лице в лице“ или чрез препоръка, сега, всеки член на Асоциацията на кредитните посредници в България има собствен сайт, от който клиентът може бързо да добие представа какви са силните страни на посредника, предлаганите от него услуги, екипа на компанията и постиженията му.

Обслужването в реално време. Технологиите помагат на посредника да бъде до клиентите си по всяко време. Достъп до нови продукти и промоционални предложения в реално време, информация за получени оферти в реално време, договаряне на по-изгодни условия в реално време. В комуникацията не само с клиентите, но и с кредиторите  посредниците добавиха имейл, чат, видео връзка, API интеграции и квалифицирано електронно подписване от разстояние.

Омниканалния подход. Предпочитанията на клиентите са различни, някои изискват лични срещи в офиса, други държат на посещения в клона на банката-кредитор, трети искат да си свършат работа късно вечер след динамичен ден в комфортната среда на дома си. Това, на което днес клиентите свикнаха обаче, е омниканалното преживяване – да преминат през различни точки на контакт с компанията, докато вземат решение да ползват услугата.  И тук технологията става особено ценна и търсена  като дава възможност на клиентите за  информиран избор,  по-широк набор от методи и продукти за продажби.

Оптимизирането на времето за финализиране на сделка. Времето е най-ценният ресурс, който управляваме. За всеки участник в процеса на кредитиране е важно то да е максимално съкратено. Клиентите се радват на скоростно получаване на желания кредит, а кредиторите са засипани от запитвания, които трябва да обработят. Кредитният посредник, като медиатор между тях може ефикасно да помогне като съкрати излишните стъпки чрез технологично забързване на потоците от информация.

Предоставянето на по-голям избор от предложения. В близкото минало, поради обективни причини, клиентите получаваха средно по три оферти от различни кредитори, от които да изберат. Сега, интеграцията между системите на посредниците и кредиторите позволява събирането на множество оферти, които да бъдат поднесени в сравним вид, така, че изборът на клиента да е информиран и обективен. Същото е валидно и за обратната връзка към кредитора, изборът на клиента достига мигновено за следващи стъпки.

В процеса на кредитно консултиране и съдействие, експертизата, доверието и прекия контакт с клиента са задължителни. Човешкият фактор винаги ще стои в центъра на услугата и подкрепена с възможностите на най-динамично прогресиращата сфера – технологиите, тя може да се подобрява и развива в услуга за всички участници в процеса. Основната мисия на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ) е да наложи висок стандарт на работа на кредитните посредници и да насърчава лоялната конкуренция на пазара, като поставя основен фокус върху защитата на интересите на клиентите. В тази връзка АКПБ следи стриктно за съответствие на услугите, предоставяни от членовете й, с нормативните разпоредби, спазване на етичен кодекс и добрите практики.

Leave a Reply