Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Годишни резултати на АКПБ за 2023 година

АКПБ Годишни резултати 2023

Кредитното посредничество в България продължава да бележи изключителен растеж и през 2023 година и добива все повече популярност сред кредитополучателите. По време на шестия пореден Годишен коктейл на Асоциацията на кредитните посредници в България, който се състоя на 29 февруари 2024 г., бяха презентирани годишни резултати на АКПБ за 2023 г. с основни акценти и тенденции.

Годишни резултати на АКПБ за 2023 година

По данни на Българска народна банка за целия пазар за 2023 г., общите обеми нови жилищни кредити са били 6.39 млрд. лв., а за 2022 г. – 5.38 млрд. лв., което представлява годишен ръст от 18.77%. Важно е да се отбележи, че в тези обеми не се включват предоговаряния и вътрешни рефинансирания, които възлизат на 1,38 млрд. лв.

От този общ пазар обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на Асоциацията, нараснаха с 40% до 1.151 млрд. лв. за 2023 г., спрямо 825 млн. лв. за 2022 г. През 2021 г. обемите на ипотечните кредити са били 621 млн. лв.

Годишният ръст на потребителските кредити за 2023 г., реализирани с помощта на членовете на Асоциацията, е 47%. В АКПБ са отчетени 229 млн. лв. за 2023 г. спрямо 156 млн. лв. за предходната година.

По неофициални данни за 2023 г., общият обем на всички регистрирани необвързани кредитни посредници на пазара (включително обемите на фирмите, които все още не са членове на АКПБ) е 2.12 млрд. лв. Годишният ръст спрямо 2022 г. се равнява на 28.48%. Следователно ръстът на пазара на ипотечни кредити при регистрираните необвързани кредитни посредници е по-голям от ръста на общия пазар – 18.77%.

Според статистиката на БНБ към 31.12.2023 г. в банковата система има почти 129 млрд. лв. депозити на домакинства и нефинансови предприятия. За последните пет години депозитите растат с по-голям темп, отколкото кредитите, които са 87 млрд. лв. Съотношението между общо кредити и депозити е 68% за 2023 г. и е намаляло в сравнение с 2019 г., когато е било 71%. На база тези показатели можем да кажем, че банковата система е стабилна и има устойчив ръст на кредитирането от гледна точка на ликвидност.

Пазарният дял на регистрираните необвързани кредитни посредници при ипотечните кредити продължава да расте всяка година: от 20.5% за 2020 г., 26.9% за 2021 г., 30.6% за 2022 г. и достига 33.2% за 2023 г. Асоциацията на кредитни посредници в България се състои от 33 фирми, които представляват 31% от всички регистрирани необвързани кредитни посредници. Забележително е, че членовете на АКПБ реализират 54% от общия обем на всички тези кредитни посредници.

В България за последните 8 години средният ръст на дефлираните цени на имотите е между 4% и 5%. Въпреки рекордният ръст на новите ипотечни кредити от 20%, съотношението на общия обем ипотечни кредити спрямо БВП на страната е нараснало с 1%. Според данните от 2022 г. България е сред страните с най-нисък дял на ипотечни кредити спрямо БВП в ЕС – 9.8%. За сравнение – средно в ЕС и Еврозоната задлъжнялостта е над 42%. 

В България задлъжнялостта на глава от населението е 1662 евро, което е над 10 пъти по-малко в сравнение със средните за ЕС 18433 евро. Домакинствата у нас поддържат едно от най-ниските съотношения заеми/активи в ЕС 14,7% в сравнение със средните за Еврозоната 26%.

За Асоциацията

Сдружението продължава да се разширява – от 12 члена през 2018 г. днес Асоциацията включва 33 фирми-членове, регистрирани към БНБ като необвързани кредитни посредници в България: Кредитланд ЕООД, Фин Сити ООД, Кредит Чойс ЕООД, Нютън ипотечни консултанти ООД, Комфорт Кредит ООД, Революшън Кредит Консулт ООД, Кредит център Кредитур ООД, Кредитера България АД, Морски имоти ЕООД, Уиннърс Ипотека ЕООД, Супер Кредит ООД, Иммокредо ЕООД, Финанс Хелп ЕООД, Привилидж Консултинг Сървисиз ЕООД, МС Корект Консулт ЕООД, Кредипорт АД, Кредит мениджър ЕООД, Кредит Брокер ЕООД, Инфинит Тръст ООД, Кредиво България ООД, Умен Кредит ЕООД, Мусала Кредит ООД, Кредит Зоун ООД, Коин Финанс ЕООД, Ню Проджект Финанс ЕООД, Партнърс Груп БГ ООД, Ню Вижън – МС ООД, Мъни Плюс Магазин за Пари ЕООД, ДМ Кредит Консулт ЕООД, ЕФ ЕФ Консулт ЕООД, Кредит Десижън ЕООД, Дилариус Еф Ес ООД, Кредит Спейс ЕООД.

АКПБ е отворена за членство към всички регистрирани необвързани кредитни посредници от БНБ, които желаят да се присъединят. Всички участници обменят идеи, опит, знания, добри практики, желание за развитие и популяризиране на кредитното посредничество.