Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Наръчник при отпускане на кредит за стартиращ бизнес

кредит за стартиращ бизнес

Да стартираш бизнес в днешно време е предизвикателство. Основен фактор в това начинание е финансирането му. За да се реализира успешно един проект, трябва внимателно да се планира бюджетът – какви средства ще бъдат инвестирани и какви разходи ще бъдат направени. След това става ясно дали наличните финанси са достатъчни, за да започне проектът, или ще има нужда от допълнително финансиране. Има различни възможности за намиране на средства, чрез които да започнете бизнеса си. Най-често предприемачите прибягват до банков кредит за стартиращ бизнес. 

Кредит за стартиращ бизнес 

Финансирането за стартиране на собствен бизнес може да бъде с лични средства, с участие на инвеститори или споделено с участието на съдружник. Но ако не разполагате с достатъчно собствени средства и искате да бъдете самостоятелни в начинанието си, може да кандидатствате за отпускане на кредит от банка. Банковите институции имат най-различни предложения за предприемачи, които са решили да стартират бизнес и да го финансират със заем. Банковият кредит може да се използва за различни цели, съобразно вашите бизнес нужди: 

 • Финансиране на текущи бизнес потребности – закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки.
 • Инвестиране в ново оборудване, необходимо за модернизиране на дейността ви.
 • Инвестиране в недвижим имот – когато искате да развивате бизнеса си в собствен имот, а не да плащате наем, може да изтеглите кредит за покупка и ремонт на бизнес помещение. Това е особено подходящо за хората със свободни професии.
Основни характеристики на кредита за стартиращ бизнес
 • Кредитът се отпуска на търговци, производители, хора със свободни професии. 
 • Могат да се възползват физически лица с регистрирана практика, еднолични търговци или юридически лица, които упражняват съответната професия или дейност.
 • Банките нямат изискване за изработен бизнес план, което улеснява процедурата по кандидатстване за заем.
 • Различните банки имат различни условия относно размера на кредита. Едни кредитори отпускат заеми без ограничения в сумата за кредити с обезпечение, докато други имат определен таван. За  необезпечените заеми банките, стандартно, имат фиксирана сума, защото там рискът е по-голям.
 • Необходимо е самоучастие в размер на 20% с изключение на кредити с ипотечно обезпечение и залог на дълготрайни материални активи.
 • Срокът на кредита е различен и зависи от наличието и вида на обезпечението – при необезпечени кредити или съдлъжничество от собствениците и управителите срокът е по-кратък. Съответно  – при ипотечно обезпечение срокът може да бъде по-дълъг и до 25 години.
 • Най-често обезпеченията, които банките изискват от кредитополучателите, са поръчителство, банкова гаранция, залог на бъдещи вземания, недвижим имот, други материални активи. 
 • Банките предлагат и гратисен период, който при сезонният бизнес е по-голям.
 • В повечето случаи лихвата се определя от финансовия профил на клиента – анализира се дейността му, обезпечението и възможностите му за плащане на кредита. 
 • Условията на погасяване са гъвкави и съобразени със съответния бизнес – може на равни месечни вноски, равни вноски по главница или конкретен погасителен план според възможностите ви.
Как да изберете най-подходящия кредит за вашия бизнес

Банките имат определени правила и изисквания, за да получите одобрение за кредит. Преди да кандидатствате за заем, може да се консултирате с кредитен посредник, който е запознат в детайли с предложенията на банките. Кредитният консултант ще се запознае с вашите финансови възможности и ще ви даде изчерпателна информация за офертите, които отговарят на тях. Това би ви спестило време и усилия при обикаляне на банкови офиси в търсене на заем. Услугата му е напълно безплатна. А накрая ще можете да вземете информирано решение за най-подходящата за вас оферта за кредитиране на бизнеса ви. В Асоциацията на кредитните посредници в България членуват независими кредитни посредници, чиято дейност се регулира от Българската народна банка. Ако имате нужда от съдействието им, за да намерите най-добрата оферта за вас, за да развивате бизнеса си, може да потърсите координатите им на сайта на АКПБ https://www.acib.bg/members/.