Асоциация на кредитните посредници в България
Асоциация на кредитните посредници в България

Повече за асоциацията

На 3 май 2018 година беше възобновена дейността на Асоциация на кредитните посредници в България /АКПБ/ или Association of the Credit Intermediaries in Bulgaria /ACIB/ с устав, приет на общо събрание на кредитните посредници.

Седалището и адресът на управление на Асоциацията е: гр. София, район „Възраждане“, п.к. 1000, ул. „Стефан Стамболов“ № 28.

Сдружението е регистрирано в съотвествие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в съответствие изискванията на Българското  и Европейското законодателство.

Целите на асоциацията

 • Да защитава интересите на членовете на Асоциацията и на клиентите, ползващи услугите на кредитни посредници
 • Да налага принципи и най-високи стандарти на работа на кредитните посредници в България
 • Да създава норми за етично поведение на пазара на кредитните консултации и посредничество
 • Да промотира услугите на кредитните посредници и ползите за клиентите от тях
 • Да следи за спазване на нормативните изисквания, регулиращи дейността на кредитните посредници, за коректното информиране на обществеността за предимствата и недостатъците на различните кредитни продукти и запазване на конфиденциалността при работата с клиентите
 • Да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация и създава нови партньорства с други организации от бранша
 • Да лобира за създаване и осъвременяване на нормативната база, позволяваща защита на интересите на кредитните посредници и техните клиенти
 • Насърчаване на лоялната конкуренция на пазара на кредитните посредници
 • Да анализира пазарните тенденции и нуждите на клиентите с цел развитие на услугите и конкурентните предимства на членовете си

Активни членове на асоциацията

 • FinCity

  ФинСити ООД e регистрирана, необвързана компания за кредитни консултации съгласно Закона за кредитите за недвижими имоти...
 • Кредит център Кредитур ООД

  „ Кредитен център Кредитур ” ЕООД е кредитен посредник, вписан в регистъра на БНБ със...
 • ЕРА недвижими имоти

  Ние сме ЕРА недвижими имоти – част от голямото семейство на ERA Real Estate, една...
 • CreditChoice

  Кредит Чойс ЕООД е регистриран кредитен посредник от 2017 г. според Закона за кредитите на...
 • Иммокредо ЕООД

  Ние сме екип от опитни банкери и кредитни консултанти с дългогодишен банков стаж. Предоставяме професионални...
 • Нютън ипотечни консултанти ООД

  НЮТЪН – Ипотечни Консултанти специализира в консултации в сферата на ипотечното кредитиране. Компанията е регистрирана...
 • CreditLand

  Кредитланд е водеща компания за кредитно консултиране в България, създадена през 2006 година с над 6000 доволни...
 • Санук ООД

  Санук ООД предлага консултантски и посреднически услуги на физически лица за ипотечни кредити. Компанията си...
 • CreditSpace

    CreditSpace е млада, иновативна компания, която чиято цел е да помага на потребителите на ипотечни...
 • Кредисолюшънс ЕООД

  Фирма „Кредисолюшънс“ ЕООД  е създадена с много амбиция, ентусиазъм и вяра в бъдещите възможности.  При...
 • Революшън Кредит Консулт ООД

  Революшън кредит косулт ООД е лицензиран кредитен посредник по смисъла на Закона за кредитите за...
 • Comfort Credit

  Комфорт Кредит стартира дейност в началото на 2017г, основана от хора, работили в банковия сектор...

Управителен съвет

Управителният съвет на асоциацията е съставен от трима изявени специалисти с дългогодишен опит:

Деян Василев

Председател на АКПБ

Изпълнителен директор на фирма Кредитланд ЕООД и управител на Moitepari.bg. Завършва приложна икономика в Американския университет в България и е сертифициран счетоводител в АССА. Притежава опит като финансов консултант и одитор, основател е на портала за сравнение на банкови и финансови продукти – MoitePari.bg. Високият интерес на клиентите към консултантските услуги за кредитe води до основаването на Кредитланд ЕООД, през 2006 г. Професионалните консултации и индивидуалният подход към клиентите бързо превръщат организацията във водеща фирма за кредитно посредничество в България. Знанията и опитът на Деян Василев го правят чест гост-говорител на конференции и семинари на тема предприемачество и лични финанси.

Повече за CreditLand

Мария Георгиева

заместник-председател на АКПБ

Управител на Кредит Чойс ЕООД. Завършва магистратура със специалност Икономическа социология  в Университета за национално и световно стопанство. Има повече от дванадесет години опит в банковата сфера.  Основният й опит е свързан с продажби на банкови продукти и услуги, както и организация и управление с тази насоченост. Карирвното й развитие продълважа като управителн на фирма за кредитни консултации и посредничество, която бързо набира скорост и става все по-разпознаваема под логото Creditchoice Ltd.

Повече за Creditchoice

Иво Димитров

Член на Управителния съвет

Г-н Иво Димитров – член на УС на АКПБ и  изпълнителен директор на регистрирания кредитен посредник „ФинCити” ООД. Завършва своето висше финансово образование в УНСС, магистратура по Финанси и Банково дело. Има над 14 години опит във финансовата система на различни ръководни позиции в едни от най-големите банки в страната. От 10 години е финансов и кредитен консултант. Опитът на Иво казва, че няма казус, с който да не може да се справи и винаги е отворен за нови предизвикателства.

Повече за FinCity